Thẻ: khai tử bóng đèn

Browsing Tag:khai tử bóng đèn

Những loại bóng đèn nào cần được loại bỏ từ hôm nay?

Sự phát minh ra bóng đèn sợi đốt là một bước ngoặt cực kỳ vĩ đại cho sự phát triển của nhân loại. Ngày nay, qua nhiều sự cải tiến về công nghệ, chúng ta đã có những loại đèn ưu việt hơn lần lượt như: đèn huỳnh quang, đèn compact, đèn Led. Cùng với sự cải tiến đó là sự đào thải dần dần những loại bóng đèn không còn phù hợp với thế giới nữa. Vậy, những loại…