Thẻ: chiếu sáng đô thị

Browsing Tag:chiếu sáng đô thị

Chiếu sáng công cộng – đèn chiếu sáng đô thị hiện nay.

Chiếu sáng công cộng là yêu cầu cần thiết nhất trong cuộc sống hàng ngày của người dân không nhưng ở đô thị mà cả ở những vùng nông thôn, phản ánh được sự phát triển của đô thị. càng ngày các đô thị, từ thành phố, thị xã đến các thị trấn đều được đầu tư phát triển chiếu sáng với mức độ khác nhau, tỷ lệ đường phố được chiếu sáng đã tăng lên đáng kể. nhờ vậy…